Styret i Fosen Industriforum består av:

Kristoffer Fjeldvær
ITAB Industrier AS Styreleder kristoffer.fjeldvar@itabnorge.no
Kaj-Vidar Sandvold Industriverktøy Styremedlem kaj-vidar.sandvold@ivgroup.no
Bjørn Damhaug Fosen Innovasjon AS Styremedlem bjorn@foseninnovasjon.no
Janne Dyrendahl Servi Sylinderservice AS Styremedlem Janne.Dyrendahl@servi.no
Alvin Berg Lycro AS Varamedlem alvin.berg@lycro.no
Eva Lian
Noris AS Varamedlem eva.lian@noris-as.no
Fosen Innovasjon AS  Sekretær post@foseninnovasjon.no