Styret i Fosen Industriforum består av:

Kristoffer Fjeldvær
ITAB Industrier AS Styreleder kristoffer.fjeldvaer@gmail.com
Kaj-Vidar Sandvold Industriverktøy Styremedlem kaj-vidar.sandvold@ivgroup.no
Bjørn Damhaug Fosen Innovasjon AS Styremedlem bjorn@foseninnovasjon.no
Eva Lian
Noris AS Varamedlem eva.lian@noris-as.no
Jostein Sandvik Haandfast AS Varamedlem jostein.sandvik@haandfast.no
Arnar Utseth Fosen Yard AS Varamedlem arnar.utseth@fosenyard.com
Fosen Innovasjon AS  Sekretær post@foseninnovasjon.no