For å kunne vurdere en best mulig organisering av næringsarbeid i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018, må man vurdere en mest mulig fremtidsretta organisering, samtidig som man tar med styrkene i det eksisterende næringsarbeidet i dagens to kommuner.

Indre Fosen kommune inviterer til å komme med innspill innen 30. oktober, før saken behandles i fellesnemda 09. november.

Les mer HER!