Fosen Industriforum er et fellesskap av industribedrifter med spisskompetanse innen alt fra metall- og plastbearbeiding via produksjon av ulike verktøy, til produksjon av avansert elektronikk og skip. Vi representerer 30 bedrifter med til sammen over 1000 ansatte, og med en total omsetning på over 2 milliarder NOK.
Fosen Industriforum deltar i Næringsalliansen for Trondheimregionen (NAT).

Formål:
Fosen Industriforum skal fremme og ivareta industriens behov i forhold til kommunale, regionale og nasjonale rammegivere.
Fosen Industriforum er opptatt av å øke samarbeidet mellom medlemsbedriftene i begge kommunene.
Fosen Industriforum skal stimulere til økt innovasjon og utvikling i eksisterende medlemsbedrifter, samt øke etablering av nye virksomheter.

Her kan du lese Fosen Industriforums vedtekter.

collage