DL: Arve Storsve
T: +47 74 85 85 85
M: [email protected]
W: http://www.vamec.no

EDELMARIHALSETH_LIV_VamecAS (21)

Vamec AS er en mekanisk bedrift etablert i 2003. Virksomheten er rettet mot næringsliv og private.
Utfører reparasjoner, renovering og bygging av maskiner og utstyr, maskinering, sveising og tynnplatearbeider. Maskinflytting inntil 40 tonn. Ulike oppdrag er utført for forksjellige bedrifter i Midt-Norge.
Produksjon av aluminium badestamper.