DL: Per-Arne Sæther
T: + 47 73 85 92 00
M: [email protected]
W: http://www.rissakraftlag.no

RKfremside 
Rissa Kraftlag SA er et lokalt forankra energiselskap eid av kundene. Kjernevirksomheten er energiforsyning og annen virksomhet som kan bidra med positive merverdier til våre eiere og lokalsamfunnets utvikling.
Tjenestene vi tilbyr er lokal energiforsyning, elektrikere (Installasjonsavdeling), bredbånd, regnskap,  IT tjenester, kraftproduksjon og kraftsalg.
Vår visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling. For å nå våre ambisjoner samarbeider vi bl.a. tett med kommunen om næringsutvikling, befolkningsvekst, miljø, samfunnssikkerhet og beredskap. Totalt er vi knapt 40 ansatte.
Se gjerne også vår hjemmeside www.rissakraftlag.no