DL: Ragnar Lyng
T: +47 74 85 55 01
M: [email protected]
W: http://www.lyng.no

HENDER
Lyng Gruppen er et investerings- og utviklingsselskap med hovedfokus på industri og eiendomsutvikling. Av industribedrifter som Lyng Gruppen har engasjement i kan nevnes Aqualyng, CTM Lyng, Eltorque, Lyng Protech, Elpro Industrier og Lyng Composite. Lyng Gruppen har tidligere stått bak etableringen av bl.a. Lyng Drilling, Elsafe International, Lycro, Lyng Rør og Lyng Armatur. På eiendomssiden har Lyng Gruppen et engasjement i Ursus Eiendom som igjen er største aksjonær i Nordiske Handelsparker. Dette selskapet satser bredt i Norden innen logistikk, handel og industrieiendommer. Lyng Gruppen har også investert betydelig i ferieanleggene Anfi del Mar, og Anfi Tauro på Gran Canaria.