DL: Helge Aanonli
T: +47 95 10 26 23
M: [email protected]

Leksvik Industrimekanikk AS er en bedrift som er etablert i 2011 som en følge av at verksted og vedlikeholdsavdelingen i Leksvik-bedriften Oras Armatur AS ble nedlagt.
Ved over 50 års drift var det opparbeidet en betydelig kompetanse og godt egnet utstyr til å yte tjenester i industrien, og Leksvik Industrimekanikk har sett det som sin oppgave å både utvikle og føre dette videre.
Bedriftens tilholdssted på industriområdet i Leksvik gir kort avstand til flere av kundene, men bedriften har også kunder på Fosen, i Trondheim, Innherred og enkelte ellers i landet.
De jobber i et industrimiljø hvor «alle kjenner alle» og bedriftene rundt består av en betydelig mengde utstyr og kompetanse.
Det er ofte å oppleve at samarbeid bedriftene imellom er hensiktsmessig for å løse kundenes utfordringer.

Typiske oppgaver for Leksvik Industrimekanikk kan være:

• Maskinering
• Produksjons effektivisering / HMS tilrettelegging
• Maskinflytting
• Maskinbygging / Automasjon
• Feilsøking/maskinreparasjoner
• Tynnplatearbeid, klipp/knekk
• Bygging av avsugsanlegg
• Sveising Mig/Tig
• Overflatebelegging med hardmetall
• Feilsøking og rep. pneumatikk og hydraulikk

Anskaffelse av varer og komponenter innen:
• Pneumatikk
• Hydraulikk
• Styring/El
• VVS
• Ventilasjon