DL: Bjørn Damhaug
T: +47 74 85 37 00
M: [email protected]
W: http://www.foseninnovasjon.no

IMG_0484
Fosen Innovasjon AS (tidligere Leksvik Industriell Vekst AS) ble etablert sommeren 2004 som et resultat av en felles satsing mellom industrimiljøet i Leksvik, kommunene i regionen, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Innovasjon Norge.
Fosen Innovasjon AS skal legge til rette for næringsutvikling i regionen, med spesiell satsing på utvikling innen industriell produksjon, vann og fornybar energi. I tillegg til å kunne tilby utleie av kontor- og industrilokaler, kan Fosen Innovasjon bistå bedriftene med utvikling om kommersialisering av ideer.
Vi har etterhvert opparbeidet et omfattende nettverk med forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen.