DL: Åge Bjørvik
T: +47 74 85 73 78
M: post@kroa-produkter.no
W: http://www.kroa-produkter.no

Leksvikogmosvik
Kroa Produkter AS er en VEKST-bedrift med 22 godkjente VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass), samt 5 APS-plasser (Arbeidspraksis). I tillegg er bedriften godkjent lærebedrift innen tømrer og snekkerfaget, og gir tilbud til lærlinger og lærekandidater. Bedriften har tilhold ved Ytterelva Industriområde i Leksvik, samt en avdeling i Nervika Industriområde i Mosvik, og sysselsetter personer med ulike yrkeshemninger i permanente stillinger, samtidig som det gis yrkesrettet attføring. Kroa Produkter AS er underleverandør for bedrifter i Leksvik og Surnadal, hvor det blir utført montering, pakking, div. mekaniske oppdrag m.m.
I Mosvik produseres kjøkkeninnredninger, skap, bord, benker, lekestuer m.m. Kroa Produkter AS har ei moderne broderiavdeling hvor det blir utført brodering av logoer og salg av profileringsklær/arbeidsklær for kunder over hele landet.