DL: Åge Bjørvik
T: +47 74 85 73 78
M: [email protected]
W: https://www.ifjobb.no

IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv.

Uten et løsningsorientert og positivt lokalt næringsliv klarer ikke vi oppdraget fra NAV. Uten et inkluderende og engasjert lag rundt oss oppnår vi ikke resultater. Vi setter derfor stor pris på våre samarbeidspartnere. Inkludering av personer med redusert arbeidsevne er et satsningsområde for myndighetene. Men de kan ikke få folk i arbeid alene. Vi ønsker derfor å kreditere de som gjør en ekstra innsats med plass på vår sommerfuglliste. Disse bedriftene bidrar til at sommerfuglene utvikles fra egg og larver til vakre sommerfugler som kan fly fritt.