DL: Per Kosberg
T: +47 40 00 61 50
M: [email protected]
W: http://www.akvafresh.no

Akvafresh AS er ett selskap som utvikler og leverer vannbehandlingsprosjekter med spesiell fokus på oppdrettsnæringa. Kjerneproduktet vil være en mobil og flytende vannproduksjonsenhet som omdanner saltvann til ferskvann for bruk i behandling og forebygging av ectoparasitter (lus og AGD) på oppdrettslaks.
Selskapet er etablert i Vanvikan LIV-bygget.

Eiere og ledelse i selskapet har bred internasjonal og nasjonal erfaring innen avsaltningsteknologi, teknologiutvikling og kommersialisering av ny teknologi. Selskapet har etablert samarbeid med flere industrivirksomheter, oppdrettselskap og Sintef Fiskeri og Havbruk med sikte på å finne miljøvennlige og effektive behandlingsmåter med “Simply water” der du trenger det.