– Det er første gang vi bygger en merd, men vi har ganske lenge prøvd oss innen havbruks-markedet, sier «head of operations» Arnar Ulseth ved Fosen Yard til Fosna-Folket. Verftet har vunnet kontrakt på bygging av Aquatraz pilotmerd for Midt-Norsk Havbruk. Den semi-lukkede stålmerden skal stå ferdig i mai 2018.

Les hele saken i Fosna-Folket HER.