– Jeg synes det har gått utrolig fort, og vi er veldig godt fornøyd med produktet. Vi gleder oss til å ta det i bruk, sier prosjektleder Steingrim Holm i Midt-Norsk Havbruk til Fosna-Folket.

Etter noen forsinkelser er Fosen Yard ferdig med den første merden til Midt-Norsk Havbruk og venter nå på at været tillater et døgn med slep. Bygging av merd nummer to er allerede påbegynt.
Totalt skal Fosen Yard bygge fire pilotmerder med en kontraktsverdi på 120 millioner kroner. Pilotmerdene har fått navnet Aquatraz.

 

Foto lånt fra Sigrun Overland/Fosna Folket

Les saken i Fosna-Folket