• Samarbeid

  En av hovedoppgavene til Fosen Industriforum er å øke samarbeidet mellom medlemsbedriftene. Dette omfatter økt kjøp av produkter og tjenester fra hverandre samt større utnyttelse av den enkeltes spisskompetanse. Fosen Industriforum arbeider også for at medlemsbedriftene skal øke bruken av hverandres personalressurser ved endrede behov.

 • Innovasjon

  Fosen Industriforum har stort fokus på innovasjon og motiverer medlemsbedriftene til å bruke ressurser på nyvinning og forbedringer i bedriftene. Bedriftenes overlevelsesevne er avhengig av økt vilje til innovasjon.

 • Utvikling

  Fosen Industriforum arbeider for å bedre industriens rammebetingelser gjennom god kontakt med myndighetene. Den landbaserte industrien i Norge har utfordringer, men gjennom gode rammebetingelser øynes fortsatt muligheter for en positiv utvikling.

 • Nyetablering

  For å styrke regionens industrimiljø ytterligere er Fosen Industriforum opptatt av at nye industribedrifter etableres i området. Det vil bety økt verdiskapning til beste for alle. Også etablering av annen næringsvirksomhet og bedring av infrastruktur vies stor oppmerksomhet.

Siste nyheter

Fosen Yard underleverandør til verdens største batterihybride ferge

Publisert: 6.04.2018

Verdens største batterihybride ferge skal gå mellom Sandefjord og Strømstad og er designet av […]

ITAB satte ny omsetningsrekord i fjor med 222 millioner kroner

Publisert: 2.03.2018

– Vi har hatt en formidabel utvikling de siste årene, sier daglig leder Kristoffer […]

CNC halte i land kontrakt med Alcatel til en verdi av 30 millioner kroner

Publisert: 2.03.2018

– Dette er en kontrakt verdt 30 millioner kroner over to år. Alcatel har […]

Fosen Yard skal bygge havbruksmerd

Publisert: 7.12.2017

– Det er første gang vi bygger en merd, men vi har ganske lenge […]

Våre medlemmer