• Samarbeid

  En av hovedoppgavene til Fosen Industriforum er å øke samarbeidet mellom medlemsbedriftene. Dette omfatter økt kjøp av produkter og tjenester fra hverandre samt større utnyttelse av den enkeltes spisskompetanse. Fosen Industriforum arbeider også for at medlemsbedriftene skal øke bruken av hverandres personalressurser ved endrede behov.

 • Innovasjon

  Fosen Industriforum har stort fokus på innovasjon og motiverer medlemsbedriftene til å bruke ressurser på nyvinning og forbedringer i bedriftene. Bedriftenes overlevelsesevne er avhengig av økt vilje til innovasjon.

 • Utvikling

  Fosen Industriforum arbeider for å bedre industriens rammebetingelser gjennom god kontakt med myndighetene. Den landbaserte industrien i Norge har utfordringer, men gjennom gode rammebetingelser øynes fortsatt muligheter for en positiv utvikling.

 • Nyetablering

  For å styrke regionens industrimiljø ytterligere er Fosen Industriforum opptatt av at nye industribedrifter etableres i området. Det vil bety økt verdiskapning til beste for alle. Også etablering av annen næringsvirksomhet og bedring av infrastruktur vies stor oppmerksomhet.

Siste nyheter

Fosen Yard skal bygge havbruksmerd

Publisert: 7.12.2017

– Det er første gang vi bygger en merd, men vi har ganske lenge […]

– Jeg mener lokale entreprenører i stor grad gjør at vi holder budsjett

Publisert: 30.11.2017

– Jeg mener lokale entreprenører i stor grad gjør at vi holder budsjett. Det […]

Hvordan skal vi organisere næringsarbeidet i Indre Fosen kommune?

Publisert: 27.10.2017

For å kunne vurdere en best mulig organisering av næringsarbeid i Indre Fosen kommune […]

Fra olje til vann

Publisert: 27.10.2017

– Det var helt essensielt å få teste ut teknologien på vannverket i Vanvikan. […]

Våre medlemmer