• Samarbeid

  En av hovedoppgavene til Fosen Industriforum er å øke samarbeidet mellom medlemsbedriftene. Dette omfatter økt kjøp av produkter og tjenester fra hverandre samt større utnyttelse av den enkeltes spisskompetanse. Fosen Industriforum arbeider også for at medlemsbedriftene skal øke bruken av hverandres personalressurser ved endrede behov.

 • Innovasjon

  Fosen Industriforum har stort fokus på innovasjon og motiverer medlemsbedriftene til å bruke ressurser på nyvinning og forbedringer i bedriftene. Bedriftenes overlevelsesevne er avhengig av økt vilje til innovasjon.

 • Utvikling

  Fosen Industriforum arbeider for å bedre industriens rammebetingelser gjennom god kontakt med myndighetene. Den landbaserte industrien i Norge har utfordringer, men gjennom gode rammebetingelser øynes fortsatt muligheter for en positiv utvikling.

 • Nyetablering

  For å styrke regionens industrimiljø ytterligere er Fosen Industriforum opptatt av at nye industribedrifter etableres i området. Det vil bety økt verdiskapning til beste for alle. Også etablering av annen næringsvirksomhet og bedring av infrastruktur vies stor oppmerksomhet.

Siste nyheter

Utvikler robot for landbruket

Publisert: 6.12.2018

-En av fordelene er at gårdbrukerne ikke trenger å kjøpe noe nytt utstyr for […]

Første merde klar for slep nordover

Publisert: 18.09.2018

– Jeg synes det har gått utrolig fort, og vi er veldig godt fornøyd […]

Sett av 07. november til FosenMøtet 2018!

Publisert: 6.07.2018

Sett av datoen i kalenderen allerede nå! Program kommer.

CTM Lyng inngår samarbeid med Sikom

Publisert: 1.06.2018

CTM Lyng og Sikom skal satse sammen innen smarte hus og leiligheter, velferdsboliger og […]

Våre medlemmer